Hemligt avtal bakom Gripen-affär?

Ur Ingreppet, sidan 154

”Men du menar att det här är vederhäftiga uppgifter?” sa nyhetsankaret.

”De verkar synnerligen vederhäftiga. Och det finns mera i de här anteckningarna. Det finns ett hot om att röja vad som sagts i mail- trafiken efter tsunamikatastrofen. Alltså den mailtrafik som har hemligstämplats sjuttio år framåt och som det har varit så mycket debatt om.”

”Men kan det vara så intressant? Om nu någon statssekreterare hade en kärleksaffär eller om han hade glömt att handla mjölk på hemvägen, hur spännande är det, det är väl uppgifter som lika gärna kan hållas privata?”

”Vi kan vända på det.” Hans röst gick in i det tremolo som blivit hans varumärke. ”Om det finns saker av riksintresse ska de komma fram. I England är det straffbart att undanhålla sådana uppgifter. E- mailen visar tydligt att den svenska regeringen var djupt involverad i förhandlingar med Thailands regering om köp av JAS-plan och kringsystem, bland annat Bombkapsel 90. Thailand fick köpa en begränsad mängd av bombkapseln för egna tester. Mailtrafiken visar också att svenskarna lät bli att kritisera Thailand för hanteringen av tsunamin, av hänsyn till JAS-affärerna. Det här är naturligtvis inget som någon svensk regering någonsin tänker låta komma ut. Det görs jämförelser med Boforsaffären. Dessutom står det att det finns mer att veta om Rosenbadsdådet, bland annat att ett par personer kan ha blivit ögonvittnen till attacken – och att man vet vilka dessa är.”

Det här var uppgifter som inte var bra. Inte för regeringen. Inte för Bröderna. Inte för försvars- och säkerhetsindustrin. Och inte för M.

www.provlas.se/ingreppet

 

Comments are closed.