På flykt till kärleken

När jag börjar skriva romanen är jag entusiastisk. Jag ska göra min egen resa. Det här ska bli en fullödig roman. Och spänningsromaner har jag skrivit tidigare.
Tre resor till Tysklandet, det kunde varit titeln på romanen, som börjar i en tysk stad några år före andra världskrigets utbrott. Jag har tre autentiska skeenden som underlag till min text.
En sjuttonårig svenskas dagbok från hennes besök som utbytesstudent i Mühlhausen 1936.
En soldats berättelser om tiden som tjugosjuårig fältläkare vid östfronten 1944- 45 och flykten tillbaka till Tyskland.
En nyfödd pojkes resa från Sverige till Tyskland 1946.
Tre personer reser till Tyskland vid olika tidpunkter. Den första reser dit av nyfikenhet och för att lära sig tyska, den andre flyr för att undkomma ryskt fångläger och den tredje är ännu för liten för att samla erfarenheter medvetet. Berättelserna täcker olika perioder och det finns glapp mellan dem.
De tre bidragen blir etappmål för mitt skrivande, bergstoppar som ska bemästras. Mellan dem ligger dalar som jag behöver klättra ner i och ta mig upp ifrån igen. Resan är hyggligt utstakad och klättringarna ska inte bli alltför mödosamma. Jag är inte ute efter att skriva en bok om trupprörelser.
Resan kommer att bli betydligt knogigare, men också avsevärt intressantare än jag anat. Det blir min egen resa där jag samlar nya insikter – en insiktsresa.

Comments are closed.