Stormakt i vapen och bistånd – funkar det?

Det fungerar alldeles utmärkt att vara bra i båda grenarna. I varje fall har det gjort det länge. Och det finns en tradition som förenar. På båda områdena saknar vi som medborgare överblick över helheten och inblick i detaljerna.

Mera pang för pengarna. Det har gällt länge inom försvaret och det finns fortfarande en kultur där som ser ner på ekonomistyrning.

Inom biståndsområdet har framför allt Jenny Nordberg belyst en del av lättsinnet. Se http://blog.svd.se/nordberggranskar/

Det finns andra systemfel. Och även i biståndet finns en tradition att dölja brister på påvisade resultat med ordvändningar som “vi ser mer till kvalitativa resultat än till kvantitativa”. Som om det rörde sig om ett motsatspar. Läs vidare på Biståndsdebatten.
http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/replik-om-fler-barn-hade-dott-vore-det-en-anledning-att-sanka-bistandet/

Leave a Reply