Category Archives: Development cooperation

Vakna utredare! Ni har ett ansvar: Inför en allmän plikt att donera organ efter döden

Det pågår en global illegal handel med organ. Kriminella får nya möjligheter att tjäna grova pengar. Fattiga människor berövas sina kroppsdelar. Den illegala organhandeln måste tryckas tillbaka. Alla borde vara skyldiga att donera sina organ efter döden. Det är mig en gåta varför detta förslag inte tas upp av de som utreder organdonation! Läs vidare […]

En vers om hur vapenindustrin får draghjälp

Nu blir det lätt alldeles oavsett Vilka argument som kan ligga däri för vår vapenindustri   Att få stora beställningar i linje med föreställningar om ett allvarligt hot Nu får vår rädsla äntligen bot!   Tack Putin för stödet – det hjälpte när sysselsättningen nästan stjälpte! Och tack till media som insåg vilka risker som […]

Stormakt i vapen och bistånd – funkar det?

Det fungerar alldeles utmärkt att vara bra i båda grenarna. I varje fall har det gjort det länge. Och det finns en tradition som förenar. På båda områdena saknar vi som medborgare överblick över helheten och inblick i detaljerna. Mera pang för pengarna. Det har gällt länge inom försvaret och det finns fortfarande en kultur där […]

Svenska pensionspengar för vem?

Det behövs metoder för att ta ställning till hur våra pensionspengar används i biståndet. Det behövs systematik för att styra och följa upp investeringarna. Det här är inte omöjligt – men det behövs mer medvetna och kraftfulla insatser. Nu. Och vi behöver inte börja från scratch. “Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle […]

Development cooperation is twisted

The idea of result based management is basically OK. I think most agree. What should be measured if not what has been accomplished? Lately, the phenomenon of “obsessive measurement disorder” in result-based management has been observed. And relevant explanations are given. http://bigpushforward.net/archives/516  and http://www.fuf.se/seminarier/ (in Swedish) These mainly concern the practice and application of RBM – the […]

Donor demands govern development cooperation

As long as there has been development cooperation, there have been critical voices against it. One of the more recent critical voices claims that the resources from the outside deform and corrupt – and deviate attention from local initiatives. See articles by James Shikwati http://www.africanexecutive.com/modules/magazine/articles_editor.php?editor=4 I think that those thoughts can be developed further. A […]