Author Archives: admin

Vad Volontärspelet handlar om

En intressant reaktion som jag har fått: ”Vad vill du med din historia: är det att belysa girighet, rovdrift, exploatering … gruppsykologi etc?” Ja det är det! En roman behöver inte vara endimensionell. Som i “verkligheten” kan flera krafter tillsammans bilda obehagliga strömningar. I romanen belyses girighet och ”group think”: möjligheter ttill ekonomisk vinning och […]

Hur Volontärspelet blev till (3)

“En volontär (efter franska volontaire, ‘frivillig’) är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva någon betalning, oftast organiserat genom en frivilligorganisation. Man kan vara volontär både i Sverige och utomlands. I Sverige idag kallas volontärerna ibland för frivilliga, ideella eller aktiva medlemmar. Inom utvecklingssamarbete/bistånd benämns även personer som har utlandsuppdrag med lön som volontärer.” Så långt Wikipedia. Men […]

Hur boken Volontärspelet blev till (2)

Några andra inspirationskällor: LTI – Lingua Tertii Imperii – Det tredje rikets språk 1957. Den nazistiska propagandan infiltrerade det vardagliga talet, omformade ordens betydelser och utarmade uttrycksmöjligheterna. Det nya språkbruket åt sig in i människorna och blev en oupplöslig beståndsdel av deras identitet och verklighetsuppfattning. LTI är inte bara ett klarsynt vittnesmål från Hitlers Tyskland, utan också […]

Hur boken Volontärspelet blev till (Del 1)

Läs första kapitlet i https://www.winbooks.se Jag ville skriva en roman om hur språket kan stödja och styra handlingar. Hur ord kan omformas och utnyttjas som vapen. Till min professionella bakgrund hör arbete i konfliktdrabbade länder. Ofta har det varit fråga om att bedöma förslag till eller resultat av svenska och europeiska insatser för att bygga […]

Författarskap – Peter Winai

Med en variationsrik bakgrund av erfarenheter från länder med konflikthärdar började jag rätt sent i livet att skriva skönlitterärt. Jag är nu inne på mitt sjätte manus. De tre första böckerna är alla utgivna som e-böcker, den första av dem har blivit ljudbok. Alla tre finns i tryckt version. Den fjärde boken, Volontärspelet kommer i […]

Stäng ner! Eller Ord som dödar ©

  OBS Detta ör en ironisk betraktelse i novellform. “Det är dags att agera och att agera kraftfullt. Jag är inte ensam om att oroas för Sverige, det gör många andra med insikt och överblick. Men de där Ansvariga fortsätter att hävda sin lagomstrategi, medan äldre människor dör som flugor där skyddet mot smittan tycks […]

Den selektiva tystnaden

Han kom till Sverige 1949. Då var han tre år, hans syster två år äldre. De kom från Tyskland till Sundsvall där pappan fått läkartjänst vid Länslasarettet. Pappa var tysk, mamma svenska, eller svenskfödd tyska, som det kunde heta. De blev väl mottagna. Snart flyttade de in i Gröna huset som var bostad för sjukhusets […]

Se upp i Malmö!

Där står han, Gösta Ekman och gråter. Alldeles nära Rössjökanalen i Malmö. Varför gråter han? Vad är det han tittar på? Gösta som berett så många människor glädje, att han gråter! Visserligen bara en tår då och då, men det ser ömkligt ut. Kanske driver han med oss, kanske är han inte alls ledsen? Blicken […]

Agenda 2030: Vad krävs nu?

REFLEKTION Du ser fram emot det med olust. Med osäkerhet eller förtvivlan. Få människor är oberörda inför klimathotet. Tänk dig att vi har nått fram till år 2030. Tänk dig att vi vet. Att vi står mitt uppe i resultatet. Tänk dig först att det gick riktigt illa. Det blev konflikter och förödelse. Det är Scenario […]

Halveramera

istället för att resonera! Ta bilen hälften så mycket, hälften så långt, hälften så ofta Ta bussen istället, eller tåget om det går När du shoppar, tänk efter: behöver du en ny kofta? Behöver du flyga, far hälften så långt och stanna vartannat år Halvera mera Det är att investera!