Sverige kan försvara sig en vecka

– Wilhelm Agrell synliggjorde ett tomrum, att
de grundläggande försvarsfrågorna i över ett decennium
varit nästan totalt frånvarande i den svenska offentligheten, skriver newsmill.se

– Johanne Hildebrandt skriver att soldaterna i Afghanistan får ta regeringens ansvar. svd.se och seccredo.se

– ÖB vidhåller att Sverige kan försvara sig en vecka.

– Försvaret är ett särintresse…

Hur ska vi ha det? Vilka krafter lösgörs? I en ny bok, Ingreppet, gestaltar Peter Winai hur det kan gå när särintressena blir frustrerade…
http://www.facebook.com/winpublisher

Leave a Reply