Handeln med kroppsdelar kommer att öka

Nu belyses organhandeln av  Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet. Hennes bok Organ till salu ger misstankarna och ryktena om organhandel vetenskaplig autenticitet. Lantarbetare från Moldavien och kirurger från Filippinerna ingår i det otäcka spelet. http://www.kultur.lu.se/institutionen/nyheter/625/

Hoppingivande är dock att Europarådet arbetar på en konvention mot handel med organ som ska träda i kraft 2014. Även andra länder än europeiska  ska kunna ratificera konventionen, heter det. Men duger det? Finns det något annat scenario än att den illegala handeln ökar? Idag är Kina världens största marknad för organtransplantationer. Visar de vägen?

Lagar och polisiära insatser krävs naturligtvis. Men de kommer alltid att omfatta avgränsade områden, geografiskt och juridiskt. I själva verket finns inget annat alternativ att minska gapet mellan fattiga och rika människor. “Levande döda” dramatiserar vad som kan hända om inte krafttag görs. Läs boken!  http://www.provlas.se/levande-doda

 

 

Leave a Reply