En vers om hur vapenindustrin får draghjälp

Nu blir det lätt

alldeles oavsett

Vilka argument som kan ligga däri

för vår vapenindustri

 

Att få stora beställningar

i linje med föreställningar

om ett allvarligt hot

Nu får vår rädsla äntligen bot!

 

Tack Putin för stödet – det hjälpte

när sysselsättningen nästan stjälpte!

Och tack till media som insåg

vilka risker som förelåg!

 

Vår ställning som stormakt

I vapen och bistånd

Var hotad

Men nu blir den botad

 

En förutsättning för vår demokrati

Är en god portion hyckleri

Du gamla du fria du smällfeta ko

Nu kan du ta det med ro

 

(c) Peter Winai

Leave a Reply