Vakna utredare! Ni har ett ansvar: Inför en allmän plikt att donera organ efter döden

Det pågår en global illegal handel med organ. Kriminella får nya möjligheter att tjäna grova pengar. Fattiga människor berövas sina kroppsdelar.
Den illegala organhandeln måste tryckas tillbaka. Alla borde vara skyldiga att donera sina organ efter döden.

Det är mig en gåta varför detta förslag inte tas upp av de som utreder organdonation!

Läs vidare på http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/infor-en-allman-plikt-att-donera-organ-efter-doden/

Leave a Reply