Svenska pensionspengar för vem?

Det behövs metoder för att ta ställning till hur våra pensionspengar används i biståndet. Det behövs systematik för att styra och följa upp investeringarna. Det här är inte omöjligt – men det behövs mer medvetna och kraftfulla insatser. Nu. Och vi behöver inte börja från scratch.

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter mot mänskliga rättigheter och allvarligt skadar miljön i samband med investeringar i jordbruksmark…Det finns många exempel på hur fattiga bönder förlorar sin mark när företagen kommer in för att anlägga storskaliga odlingar av exportgrödor. Svenska pensionspengar finns med i två kontroversiella investeringar i palmolja för att producera biobränsle i Liberia och Uganda.”

se vidare

http://www.bistandsdebatten.se/2013/07/28/svenska-pensionspengar-hotar-smabonder-i-afrika/

Leave a Reply